top of page

ENERGETISCHE BEHANDELIGEN

 

Energetische behandelingen worden in overleg aanvullend aan Cranio-Sacraal Therapie gegeven of als aparte behandeling. Een behandeling duurt ongeveer een uur met een mogelijke uitloop tijd van 15 minuten, de kosten bedragen € 90,00 per behandeling.

 

 

Magnetiseren

Het lichaam van de mens heeft uitwendige blootstelling aan magnetische velden nodig en genereert zijn eigen magnetische velden.

De arts Mesmer F.A. (1734-1815) ontdekte een kosmobiologische samenhang van al het bestaande. Het universum wordt doordrongen van een uiterst fijne en alles verbindende kracht, het fluïde, dat door menselijk magnetisme wordt aangetrokken, opgenomen en verdeeld over het lichaam.

Te veel van het goede heeft een negatieve invloed op de fysieke en subtiele systemen, wat tot fysieke en psychische aandoeningen leidt. Het fluïde is een vloeistofachtige substantie dat als een dooierzak om ons lichaam heen hangt.

Het fluïde omvat de eerste en de tweede laag van de aura, waarin het fysieke en emotionele deel ligt. In dat fluïde drijven emoties als wolken samengeklonterd rond. Ze stagneren de doorstroming en kunnen als kalkresten op de fysieke laag neerslaan, wat op den duur pijn veroorzaakt in het lichaam zelf.

Door de fluïdelaag schoon te poetsen, de samengeklonterde wolken te verwijderen en de aangekoekte lagen van het fysieke deel af te halen, zal de cliënt zich beter gaan voelen, vitaler.

 

 

Aura

Rond iedere vibrerende eenheid van het leven, van een cel tot een plant of een persoon, bevinden zich onafhankelijke etherische velden evenals een specifiek etherisch veld dat verbonden is met het lichaam. De aura is het veld dat ons gehele lichaam omringt. Dit veld bestaat uit een aantal energiebanden, de auralagen of auravelden, die het lichaam omgeven en ons met de buitenwereld verbinden.

Auravelden zijn in elkaar overgaande lagen van licht die de energie buiten het lichaam regelen. Auravelden zijn verbonden met de chakra’s, 7 tot 12, en creëren een symbiose tussen wat binnen en buiten een persoon gebeurt.

De aura bevindt zich in een vloeibare of stromende toestand, bestaat  uit verschillende kleuren en daarmee frequenties, is doordringbaar en magnetisch van aard, hoewel ze ook elektromagnetische eigenschappen heeft.

Zowel levende als niet-levende objecten zijn geladen met een magnetische vloeistof, waardoor stoffelijke lichamen invloed op elkaar kunnen uitoefenen, zelfs op afstand.

Wat de functie van de aura betreft, heeft de wetenschap gevonden dat dit magnetische veld informatie overdraagt over gebeurtenissen die in het lichaam plaatsvinden, maar niet de huid. Zijn

functie is dus van levensbelang voor onze inwendige gezondheid. Dit (bio)magnetische veld is opgebouwd uit informatie uit alle organen en weefsels.

Alle oneffenheden worden van hoofd tot voeten er als het ware uitgekamd en gladgestreken.

 

 

Meridianen

Meridianen zijn energiekanalen: kanalen van licht.

Deze kanalen verbinden het fysieke universum met de pulserende, levende weefsels binnen in ons.

De behandelmethoden betreffen meridiaan-gebaseerde therapieën, die bijdragen tot het leveren van chi, de subtiele energie die nodig is voor het leven en zijn gebaseerd op holisme, het besef dat een persoon een heel wezen is en geen verzameling van delen. Het basisprincipe van de meridianentherapie is dat je de wortel van een zich voordoend probleem behandelt -lichaam, verstand, geest en emoties- in plaats van alleen de symptomen. Wat ‘hierbinnen’ is, is verbonden met alles ‘daarbuiten’.

De therapie berust op de vijf-fase theorie en beschrijft de relatie tussen alle dingen in plaats van naar onafhankelijke factoren te kijken. Daarnaast omvat ze nog vier belangrijke ideeën:

* Yin en yang of polaire tegengestelden

* De inwendige en uitwendige bronnen van ziekte

* De cyclische levensorde zoals die zich openbaart in de seizoenswisselingen

* Het bestaan van energiekanalen die de chi of de meridianen verdelen

 

De wetenschap verklaart de meridianen als vervoerders van chemische, elektrische en etherische energieën. Net zoals de meridianen energetisch van aard zijn, zijn ze ook fysiek van aard - en invloed. Ziekte is een energetische verstoring of onevenwichtigheid. Andersom is genezing een proces van het herstellen en handhaven van de energiebalans. Disharmonie in de subtiele kanalen gaat aan ziekte vooraf.

Elke meridiaan heeft een eigen vaste route naar een orgaan waar het contact mee heeft. Daar is het ook naar vernoemd. Naast de vaste beschreven route heeft het ook een vaste tijd van stromen, een tijd van maximale energie en een tijd van minimale energie. De meeste meridianen hebben bij de ledematen (handen en voeten) hun omslagpunt, stromen daar in of uit en zijn op die plaatsen makkelijk beïnvloedbaar. Dit kan op diverse manieren.

Meridianen kunnen verstopt raken, onderbroken zijn, te veel of te weinig energie bevatten. Hierdoor worden ook de organen niet goed ‘gevoed’ of ‘geschoond’. Veel gezondheidsklachten beginnen met blokkades in de meridianen. Herstel van deze stroming is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het aanmoedigen van de organen via de meridianen om in functie te verbeteren kan een grote therapeutische waarde hebben.

 

De meridianen /organen en hun tegenhangers:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yin is de meest stoffelijke, magnetische meridiaan en wordt normaal gesproken geassocieerd met de schaduwzijde van de berg en wordt vrouwelijk verondersteld, rustig, donker, naar binnen gericht en zacht.

Yang, de tegenpool, is de zonkant van de berg, mannelijk, bewegend, licht en naar buiten gericht.

 

 

Vectoren

Vectoren zijn fijnstoffelijke lijnen die een lichaams-gebonden elektrische richting aangeven. Vergelijkbaar met de wiskundige kenmerken van dit begrip, geven ze een begin en een eind en een richting aan. Vectoren zijn zeer gevoelig en raken makkelijk uit balans door ongelukken. In het fysieke lichaam lopen deze lijnen van hoofd naar sacrum, van schouder naar schouder, van schouder naar hand, van het linker naar het rechter heupbotje en heup naar voet. Herstel van deze lijnen zal voor de cliënt direct voelbaar zijn. Deze lijnen zijn overigens alleen waarneembaar en behandelbaar door hoog-gevoelige personen.

 

 

Chakra’s

Chakra’s zijn energielichamen, en zijn  energieorganen of energiecentra binnen ons subtiele energiesysteem en transformeren fysieke en subtiele energieën in elkaar. Dit zijn de krachtcentrales die je ‘binnenste’ aandrijven. Ieder chakra is gekoppeld aan een bepaalde laag van het auraveld, lichtconcentraties die je ‘buitenkant’ regelen. Hoewel er een wisselwerking is met de energiemeridianen, hebben chakra’s nog meer met de nadi’s te maken, kanalen die levensenergie (prana) door het lichaam verdelen.

Chakra’s zijn energievormers die energie van een hogere in een lagere vibratie en andersom kunnen omzetten. Zij re ageren met de stroom van subtiele energieën door specifieke energiekanalen, zodat ze het lichaam op cellulair niveau beïnvloeden, zoals wordt weerspiegelt door hormonale en psychische niveaus in het fysieke lichaam.

 

 

Yin meridiaan, Yang meridiaan, Meridiaan, Meridianen, Orgaan
Chakra Kleuren, Chakra Colours, Chakra, Chakra Groningen
bottom of page