top of page

Privacy verklaring

 

Holistische Praktijk De Roos neemt privacy serieus. Informatie over jou wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring staat omschreven hoe Holistische Praktijk De Roos omgaat met jouw persoonsgegevens.

Holistische Praktijk De Roos is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57074399.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Holistische Praktijk De Roos verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer; optioneel

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die jij zelf actief verstrekt. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en met de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Holistische Praktijk De Roos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat Holistische Praktijk De Roos daar tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holistische Praktijk De Roos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw gegevens worden geregistreerd via de software van WIX.COM. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Technische beveiligingsmaatregelen

 • up-to-date virusscanner

 • unieke inlogcodes en wachtwoorden voor systemen

 • beveiligde back-up’s

 • firewalls

 • versleutelde websites d.m.v. SSL-certificaat

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • laptop/computer niet onbeheerd of in auto achterlaten

 • clean desk policy

 • zorgvuldig gebruik van usb-sticks

 • juiste manier van vernietiging oude documenten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de volgende persoonsgegevens voor zolang de dienstverlening strekt:

 • Persoonsgegevens

 • Personalia

 • Adres

Bij beëindiging van een overeenkomst worden de daarbij horende persoonsgegevens in ieder geval binnen 8 jaar verwijderd en vernietigd, tenzij het wettelijke verplicht of noodzakelijk voor een rechtsvordering is om dat niet te doen. In de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) is de bewaarplicht voor medische dossiers per 1 januari 2020 verlengd van vijftien naar twintig. Bij kinderdossiers gaat de bewaartermijn in vanaf het 18de levensjaar.

Voor het klacht en tuchtrecht verwijzen wij naar QUASIR, bemiddeling@quasir.nl of telefonisch 0648445538.

Delen van persoonsgegevens met derden

Holistische Praktijk De Roos verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Holistische Praktijk De Roos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Laat het ons weten als je daar gebruik van wilt maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Holistische Praktijk De Roos gebruikt cookies alleen voor het behoud van gebruikerssessies, en het automatisch inloggen indien een sessie is verlopen. Holistische Praktijk De Roos gebruikt nooit cookies voor marketing-doeleinden. Holistische Praktijk De Roos deelt ook nooit cookies met andere websites.

Sessie-cookies
Met behulp van een zogeheten ‘sessie-cookie’ kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Cookies uitschakelen
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de site.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

bottom of page