top of page

CRANIO SACRAAL THERAPIE

Cranio Sacraal Therapie is oorspronkelijk ontstaan vanuit de osteopathie en dan met name de craniale-osteopathie.

Het Cranio Sacrale systeem omvat het centrale zenuwstelsel, de hersen- en ruggenmergvliezen, het hersen- ruggenmergvocht (cerebrospinale vocht). Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van de schedel (cranium) en wervelkolom tot aan het heiligbeen(sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

Het hersenvocht heeft een ritme dat wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. Dit Cranio Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Het Cranio Sacrale ritme is naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.

Cranio Sacraal technieken zijn “zacht” die zeer diep kunnen doorwerken.

 

 

Het was in 1971 dat de Amerikaanse arts, Osteopaat en chirurg John Upledger assisteerde bij een neurochirurgische operatie. Hij had als taak het hersenvlies stil te houden. Deze simpele taak bleek niet uitvoerbaar want het hersenvlies bewoog in een volkomen eigen ritme van ongeveer 8 cycli per minuut. Dit was het begin van de ontdekking van een nieuw systeem: het Cranio - Sacrale Systeem.

In 1975 is het Cranio - Sacrale Systeem wetenschappelijk bewezen. 

Sindsdien heeft hij een behandelsysteem ontwikkeld die hij de Upledger Cranio Sacrale Therapie (CST) heeft genoemd. 

Door zijn onderzoek naar het Cranio Sacrale Systeem verwierf hij internationale faam.

 

Cranio, Sacraal, Cranio Sacraal, Cranio Sacraal Groningen, Cranio Sacraal Therapie Groningen, Therapie, Drenthe, Friesland, Leeuwarden, Cranio Sacraal,

Wat is Cranio Sacraal?

Het Cranio-Sacrale Systeem bestaat uit hersenen en ruggenmerg, en het hersenvocht dat tussen deze twee vloeit, beschermd door het hersenvlies (dura mater). Vliezen en vloeistof samen omgeven en beschermen de hersenen en het ruggenmerg. Het Cranio-Sacrale Systeem strekt zich uit van de botten van de schedel, het aangezicht en de mond (het craniale gedeelte) tot aan de botten van het bekken (het sacrale deel). Binnen het Cranio-Sacrale Systeem neemt de hoeveelheid vloeistof toe en af, waardoor er drukverschillen ontstaan. Deze drukverschillen veroorzaken een ritmische beweging van de hersenvliezen, ruggenmergvlies en schedelbotten. Deze ritmische beweging noemen we het Cranio-Sacrale Ritme. Het hele centrale zenuwstelsel -dat de werking van alles wat er in je lichaam gebeurt- regelt, beweegt mee in dit ritme. Ons centrale zenuwstelsel beïnvloedt vrijwel alle lichaamsfuncties, zoals spijsvertering, ademhaling, hartslag, bloeddruk enz. Als het Cranio-Sacrale ritme in balans wordt gebracht, heeft dit ook effect op de werking van het centrale zenuwstelsel en dus op al die lichaamsfuncties. De hypofyse, die zich in de hersenen bevindt, en de werking van alle hormonale klieren regelt, bevindt zich ook binnen dit systeem en de invloed ervan.

 

Cranium betekent hoofd en sacrum betekent heiligbeen. In ons lichaam hebben we verschillende circulatiesystemen: een vaatstelsel met het hart als pomp, het ademhalingsstelsel met de longen als pomp en het Cranio Sacrale Systeem met de hersenen als pomp. Het hersenvocht circuleert vanaf het hoofd tot aan de stuit door de hersenen en de wervelkolom. Die circulatie veroorzaakt een beweging die in het gehele lichaam voelbaar is en wordt doorgegeven aan alle organen en weefsels. Het is te vergelijken met een steentje dat je in het water gooit, waarna er kringen zichtbaar worden die zich naar buiten bewegen.

 

Een hardnekkig misverstand is de opvatting dat hersenbeenderen met elkaar vergroeid zijn tot een massief geheel waarin geen beweging mogelijk is. Het tegendeel is waar, de hersenenbeenderen bewegen de hele dag! Eigenlijk geldt dat voor alle beenderen, zelfs voor de tanden. De beenderen in ons lichaam worden omsloten door een vlies, en zelfs dat beweegt! Het is een beweging net zoals in de darmen, intrekken, uitzetten, onwillekeurig, dus je merkt het niet echt, maar het gebeurt wel met een zekere regelmaat. Daardoor wordt het hersenvocht door zowel de hersenen als het ruggenmerg gepompt. Het gebeurt met een soort golfslagbeweging. Dat is het cranio-sacrale systeem!

 

Circulatiecyclus

Het ruggenmerg wordt omgeven door een zeer sterk en taai vlies (de DURA MATER) dat verbonden is met de overige hersenvliezen. Het hersenvocht stroomt door de rug naar het sacrum dat zich met een zachte beweging ontrolt en zich weer intrekt. Ook dat zul je normaliter niet merken, maar het gebeurt wel. Het hersenvocht heeft een ritme dat wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. Dit Craniosacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is. Tijdens een golf komt er door de druk via de ontelbare zenuwen ook vloeistof naar iedere cel, in een grote beweging die overal op het lichaam te voelen is. Dat vocht wordt afgegeven aan de cellen, die het na gebruik weer afscheiden. Vervolgens wordt het via de lymfevaten verzameld waarna het weer terugkomt in de bloedbaan. Het is een circulatiecyclus waardoor hersen- en celvloeistof continu wordt ververst en afvalstoffen het Centrale Zenuwstelsel kunnen verlaten. Een prachtig verfrissingssysteem voor de cellen. Als ergens in het lichaam een onderdeel niet meebeweegt met de grote golfslag, ontstaat wrijving, pijn en spanning.

 

Er zijn drie ritmes in de golfslag te onderscheiden. Het eerste ritme is het snelle ritme op fysiek niveau. Het tweede ritme is die van het mentale/emotionele veld. Wie hier wordt aangeraakt kan emotioneel reageren. Dus verdriet voelen of juist blijdschap. Het derde ritme is verbonden met het spirituele veld. Hier ervaren mensen licht, vrijheid, heelheid, compleetheid.

 

Still Point

Heel belangrijk bij cranio-sacraal therapie is het zogenaamde still point. Dat is het moment dat het cranio-sacrale systeem door de behandeling heel even stil valt. Als dat gebeurd komt er energie vrij die verstoringen en problemen op een diep niveau oplost. Daardoor ontstaat een zeer diepe, zeer helende rust.

Als het systeem niet beweegt, geblokkeerd is, voel je niets. Ook de persoon in kwestie zal niet lekker in zijn vel zitten of vage klachten hebben. Als het systeem stil valt, DAT WIL ZEGGEN DE BEWEGING DIE JE EERST VOELT ER INEENS NIET MEER IS, wordt dit een still point genoemd.

Bij een still point komt energie vrij die anders door het Centrale Zenuwstelsel gebruikt wordt. Het lichaam gebruikt de vrijgekomen energie om verstoringen en verstoppingen op te lossen. Door het vrijvallen van de energie ontstaat een zeer diepe rust. Die rust werkt helend.

bottom of page