top of page

Een Holistische Visie

Holisme is het besef dat een persoon een heel wezen is en geen verzameling van delen.

 

Binnen de holistische visie nemen we niet zozeer slechts de hoofdklacht van de mens, de ziekte, in beschouwing, maar de zieke mens. We kijken niet alleen naar klachten en symptomen, maar naar het gehele beeld, d.w.z. innerlijke en uiterlijke karakteristieken, spirituele en fysieke. Ook de leefomgeving, tijdsbesteding en voeding van de mens wordt meegenomen in de zoektocht naar genezing. Bij een ziekte is het dus belangrijk om zowel de biologische als de psychische en de sociale factoren te bekijken.

Het kenmerkende van holisme is dat wanneer een systeem uit zeer veel elementen bestaat (zoals de wereld of de mens of ziekte) dat een deel niet op zichzelf verklaard kan worden zonder de andere elementen in ogenschouw te nemen. Omdat alle elementen met elkaar in relatie staan kan men niet iets apart beschouwen. Het holistische uitgangspunt vormt dan ook de tijdbom onder het reguliere denken waarbij specialisatie en nog meer specialisatie de overhand krijgt. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, naar mensen die allemaal een apart orgaansysteem of lichaamsdeel bestuderen terwijl lokalisatie slechts een eindgevolg is en de oorzaak in het hele systeem ligt.

 

Lichaamstaal en orgaantaal geven ons richting voor nodige verandering en eigen verantwoordelijkheid. Je zult op een unieke manier ervaren dat genezing van binnenuit komt vanuit Spirituele, energetische, lichamelijke, psychische, emotionele en sociale omstandigheden worden vanuit holistisch perspectief belicht en geïntegreerd, de eenheid van lichaam en geest.

 

Bij een holistische benadering kunnen de klachten afnemen of verdwijnen:

  • Verhoogt de immuniteit en activeert het zelf herstellend vermogen van het lichaam.

  • Geeft ontspanning, wat het bereiken van de lichaamsbalans bevordert.

  • Geeft een hormonale reactie. 

  • Hormonen helpen bij de integratie van het functioneren van verschillende delen van het lichaam. Ook het gedrag en karakter van de mens kunnen door hormonen worden beïnvloed.

  • Zet het lichaam aan om uit te scheiden wat het niet nodig heeft of wat er niet in thuishoort. Afvalstoffen verlaten het lichaam en belasten het niet meer; je voelt je energieker.

  • Stimuleert de algehele stofwisseling. De bloed toevoer naar de organen en lichaamsweefsels verbetert, meer zuurstof en aan/afvoer van bouwstoffen, zodat deze (weer) goed kunnen functioneren.

 

Nogmaals mag duidelijk zijn dat elk van ons een geïntegreerd geheel is. Als je dat onderkent, ben je al een heel eind ‘binnen’ de holistische theorie. Maar er is meer. Je bent niet onderverdeeld in afzonderlijke delen, dus specifieke ziektes per orgaan bestaan ook niet. Dit bewustzijn, dat ook ziekte een geheel is, moet overduidelijk worden. Dan pas kan de therapie afgestemd worden op het geheel. Elk mens is een totaal, uniek en compleet individu dat functioneert als totaliteit en deel uitmaakt van een totaliteit. Levende wezens worden beheerst door een levenskracht, welke de totaliteit niet alleen is maar haar ook aanstuurt. Verstoring van die levenskracht leidt tot ziekte, vitaliteit tot gezondheid. De verantwoordelijkheid van de genezing ligt dan ook bij jou zelf, alleen jij hebt controle over de totaliteit. Uiteraard kan een coach of counselor jou het juiste pad wijzen, maar je zult zelf dit pad moeten bewandelen en niet weer moeten ontsporen.

Therapie is in de eerste plaats bewustwording. Door in de spiegel naar jezelf te kijken en jezelf te aanvaarden, zul je nieuwe mogelijkheden gaan ontdekken. Je beseft dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en de manier waarop jij je leven invult.

bottom of page