top of page
Rossi Dolfijnen, Dolfijnen, Cranio Sacraal, Dofijnen Energie, Energie, Dolphin Energy, Dolphins, Cranio Sacraal Groningen, Cranio, Cranio Sacraal Therapie, Therapie Groningen, Nederland, Coaching, Voetrelexologie, Groningen, Cranio Groningen

ONZE VISIE

De mens maakt deel uit van de natuur en is daarmee meer dan de som der delen.

Evenals de natuur die altijd in beweging is, is het menselijke proces een actief continu proces.

Als mens dien je daarom jouw verantwoordelijkheid te nemen en actief deel te nemen aan jouw levenspad en daar vooral van proberen te genieten, het is jouw pad dat je hebt te gaan vanaf het moment dat jouw ziel besloot te incarneren in de persoon die jij nu bent.

Mijns inziens is een ieders levenspad oneindig, zonder specifiek doel. Ook als mens evolueren wij. Zelfs nadat je besluit jouw bestaan als mens op Moeder Aarde te beëindigen door jouw lichaam te laten sterven, gaat jouw pad door. Alles is circulair, bestaande uit fasen en transitiemomenten

– evolutie-, evenals alles in ons menselijke lichaam circulair is, spiraalvorming als jouw DNA.

Alles wat jij nodig hebt, draag je reeds in je. Dus richt jouw zoektocht naar binnen.

ONZE MISSIE

Wij, Holistische Praktijk De Roos, bevrijden mensen van hun begrenzingen en mobiliseren ze om vanuit hun eigen kracht te handelen.

Dit doen wij door Cranio Sacraal Therapie, Orthomanuele Therapie, Reflexzone Therapie, Energetische behandelingen, Reiki & Coaching en Training van individuen en groepen. Wij zijn gevestigd in de stad Groningen.

Met ons sterk ontwikkelde innerlijk weten en energetische kracht faciliteren we mensen om fysieke en emotionele beperkingen los te laten, waardoor ruimte ontstaat om te groeien en de eigen authenticiteit ten volle tot zijn recht te laten komen.
Onze houding getuigt van integriteit en professionaliteit.

bottom of page